Ξύπνα Μαυροματούσα μου – Μάκρη – Λιβίσι

Τραγούδι καθιστικό – πατινάδα, το οποίο τραγουδιέται σε αρραβώνες, γάμους και γλέντια, με προέλευση το Λιβίσι, στη Μάκρη της Μικράς Ασίας.

Ο ρυθμός του τραγουδιού είναι 8/8. Ξύπνα Μαυροματούσα μου – Δόμνα Σαμίου

Ξύπνα μαυροματούσα μου κι ήρτα στη γειτονιά σου, χρυσά μπλεξούδια σ’ έφερα να μπλέξεις τα μαλλιά σου.

Tα μάτια σου τα μαύρα κι ο άσπρος σου λαιμός, αυτά ‘νι που μι κάνουν κι γένουμου λουλός. Mαυροματού της γειτονιάς βάλτου καλά στο νου σου, ιγώ για σένα έρχομου όχι για τους γονιούς σου.

Tης γης τα χορταράκια και τα ραδίκια της, να τα φιλήσου θέλου τα μαύρα φρύδια της. Πιρνώ κι δε σι χαιριτώ, τα μάτια χαμηλώνου, του κάμου για τη γειτουνιά μα ‘γω σι καμαρώνου.

Mαχαιρουμένου μ’ έχεις πληγή δε φαίνιτι κι άλλους απού σένα γιατρός δε γένιτι.

Kαλησπερίζου μια ψυχή κι τ’ όνομα δε λέου, γιατί αν πω του όνομα θα κάθουμου να κλαίου. Ισύ μι βασανίζεις μα τι μπουρώ να πω ούλα τα υποφέρνου γιατί σι αγαπώ.

Οι στίχοι προέρχονται από το δικτυακό τόπο «Δόμνα Σαμίου», domnasamiou.gr

Περισσότερα για το Λιβίσι