Χοιρομέρι σχάρας

Χοιρομέρι σχάρας, από εκλεκτό τεμάχιο ψητού χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς.

• Μπορείτε να προμηθευτείτε χοιρομέρι σχάρας, στο ηλεκτρονικό μας παντοπωλείο:

Αγοράστε Χοιρομέρι σχάρας