Τι σε μέλει εσένανε – Μαρίκα Παπαγκίκα – Σμύρνη

Τι σε μέλει εσένανε – Μαρίκα Παπαγκίκα Συρτός, δημοτικό από τη Σμύρνη

Τι σε μέλει εσένανε, από πού είμαι εγώ απ’ το Καραντάσι φως μου, ή απ’ το Κορδελιό Τι σε μέλει εσένανε κι όλο με ρωτάς από ποιο χωριό είμαι εγώ, αφού δε μ’ αγαπάς

Απ’ τον τόπο που είμαι εγώ, ξεύρουν ν’ αγαπούν ξεύρουν τον καημό να κρύβουν, ξεύρουν να γλεντούν

Τι σε μέλει εσένανε κι όλο με ρωτάς αφού δε με λυπάσαι φως μου και με τυρρανάς Απ’ τη Σμύρνη έρχομαι, να βρω παρηγοριά να βρω μες στην Αθήνα μας, αγάπη κι αγκαλιά