Σερβιτόρος

Η ομάδα του Φάνη μεγαλώνει!‼️

Τα Καραμανλίδικα του Φάνη, στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας, αναζητούν ενθουσιώδες και ικανό προσωπικό για τη θέση του Σερβιτόρου

Προσφέρεται:
-Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
-Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
-Σούπερ Διατροφή!

Απαιτούμενα προσόντα:
-Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
-Απόφοιτος Λυκείου
-Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
-Εκπληρωμένες στρατιωτικές Υποχρεώσεις
-Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου