«Π.Ο.Π.», «Π.Γ.Ε.», «Ε.Π.Π.Ε.»

Τι σημαίνει «Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης – Π.Ο.Π.»;

Ως «Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης – Π.Ο.Π.» νοείται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται από αυτήν την περιοχή, το συγκεκριμένο τόπο ή τη χώρα, και του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο γεωγραφικό περιβάλλον, που περιλαμβάνει τους φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες και του οποίου η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία λαμβάνουν χώρα στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή. Οι καταχωρημένες ονομασίες για τα προϊόντα ΠΟΠ προστατεύονται από οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση για προϊόντα τα οποία δεν παράγονται σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές που έχει κάθε προϊόν, καθώς επίσης και από κάθε αντιποίηση, απομίμηση, υπαινιγμό, ψευδή ή απατηλή ένδειξη όσον αφορά την προέλευση, καταγωγή ή φύση του προϊόντος και από κάθε άλλη πρακτική ικανή να παραπληροφορήσει το κοινό σχετικά με την πραγματική καταγωγή του προϊόντος.

Τι σημαίνει «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη – Π.Γ.Ε.»;

Ως «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη – Π.Γ.Ε.» νοείται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται από αυτήν την περιοχή, το συγκεκριμένο τόπο ή τη χώρα, και του οποίου μία συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορούν να αποδοθούν στη γεωγραφική αυτή καταγωγή και του οποίου η παραγωγή ή/και μεταποίηση ή/και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

Τι σημαίνει «Ειδικά Παραδοσιακά Προϊόντα Εγγυημένα – Ε.Π.Π.Ε.»;

Τα «Ειδικά Παραδοσιακά Προϊόντα Εγγυημένα – Ε.Π.Π.Ε.» είναι κυρίως προϊόντα μεταποίησης που χαρακτηρίζονται από τη σύσταση ή τον τρόπο παρασκευής τους, που έχει ιστορία δεκαετιών ή και αιώνων και ενσωματώνει την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα, δηλαδή τη λαογραφία και τις παραδόσεις του λαού που τα παράγει. Τα προϊόντα αυτά βασίζονται στην παράδοση και τη διατροφική κουλτούρα των Ευρωπαίων πολιτών και παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία οφείλονται στις εδαφο-κλιματικές συνθήκες της περιοχής καλλιέργειας και στις ειδικές συνθήκες παραγωγής και μεταποίησης. Στα προϊόντα αυτά περιλαμβάνονται το ελαιόλαδο, φρούτα, τυριά, ελιές, είδη αρτοποιίας, όσπρια, ρητίνες, μέλι, ψάρια – μαλάκια, προϊόντα κρέατος και αιθέρια έλαια από την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά, το Αιγαίο, τη Στερεά Ελλάδα, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Πληροφορίες: https://en.wikipedia.org/wiki/Geographical_indications_and_traditional_specialities_in_the_European_Union Πολιτική ποιότητας αγροτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ec.europa.eu – quality-schemes-explained «Προϊόντα ανά περιφέρεια» – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δ/ση Βιολογικής Γεωργίας – τμήμα ΠΟΠ – ΠΓΔ – ΙΠΠ http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/proionta_ana_perifereia070721.pdf

Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης http://www.minagric.gr/