Λέϊλαλιμ – Καρβάλη, Καππαδοκία

ΛΕΪΛΑΛΙΜ

Τραγούδι, με προέλευση από την Καρβάλη Καππαδοκίας.

Βάι καλενίν μπασίντα ιμ’ Λέϊλαλιμ γιαρ γιαρ Λέϊλαλιμ Λέϊλαλιμ, ον ική γιασίντα ιμ’ Εφέντιμ αμάν αμάν. (Αχ βρίσκομαι στην κορυφή του κάστρου, είμαι δώδεκα χρονών) Ον ική γιαστάν μπερί Λέϊλαλιμ γιαρ γιαρ Λέϊλαλιμ Λέϊλαλιμ, κιζλαρίν πεσίντε ιμ’ Εφέντιμ αμάν αμάν. (Από δώδεκα χρονών, κυνηγάω τα κορίτσια) Βάι καλεντέ καβίν γιλέρ Λέϊλαλιμ γιαρ γιαρ Λέϊλαλιμ Λέϊλαλιμ, μπιζντέ βάρσακ νε ντιλέρ Εφέντιμ αμάν αμάν. (Στο κάστρο τρώνε πεπόνια, αν έτρωγα κι εγώ τι θα λέγανε) Οτουρσάκ μπιζτέ γισέκ Λέϊλαλιμ γιαρ γιαρ Λέϊλαλιμ Λέϊλαλιμ, σου σουνού σεβμίς ντιλέρ Εφέντιμ αμάν αμάν. (Αν θα καθόμουνα κι εγώ να φάω, θα λέγανε ότι την αγαπώ) Βάι καλενίν αλτί μποστάν Λέϊλαλιμ γιαρ γιαρ Λέϊλαλιμ Λέϊλαλιμ, γικιλσίν Αραμπιστάν Εφέντιμ αμάν αμάν. (Στη ρίζα του κάστρου είναι μποστάνι, ας χαθεί η Αραβία κυριαρχία των Αράβων) Αραμπίσταν κιζλάρι Λέϊλαλιμ γιαρ γιαρ Λέϊλαλιμ Λέϊλαλιμ, νε ντον γκίερ νε φιστάν Εφέντιμ αμάν αμάν. (Τα κορίτσια της Αραβίας, ούτε βράκα φορούν ούτε φουστάνι) …………. Κάλε Κάλεε μπακάρ Λέϊλαλιμ γιαρ γιαρ Λέϊλαλιμ Λέϊλαλιμ, αρασίνταν τσάι ακάρ Εφέντιμ αμάν αμάν. (Το κάστρο βλέπει σε κάστρο, ανάμεσα τους τρέχει ρυάκι) Καλεντέν ινίορντουμ Λέϊλαλιμ γιαρ γιαρ Λέϊλαλιμ Λέϊλαλιμ, τσαρκ γκιμπί ντονίορντουμ Εφέντιμ αμάν αμάν. (Κατέβαινα από το κάστρο, κατρακυλούσα σαν τσέρκι) Μπιρ οτ όλντουμ μπιρ κιμπρίτ Λέϊλαλιμ γιαρ γιαρ Λέϊλαλιμ Λέϊλαλιμ, ουφουρσέν γιανίορντουμ Εφέντιμ αμάν αμάν. (Έγινα χόρτο έγινα σπίρτο, με την ανάσα σου θα έπαιρνα φωτιά) Καλενίν μπετενερί Λέϊλαλιμ γιαρ γιαρ Λέϊλαλιμ Λέϊλαλιμ, τσεβερίν γκιντενλερί Εφέντιμ αμάν αμάν. (Στα σκαλοπάτια του κάστρου, γυρίστε πίσω αυτούς που φεύγουν) Βούρουν βούρουν ολντουρούν Λέϊλαλιμ γιαρ γιαρ Λέϊλαλιμ Λέϊλαλιμ, γιάρι τέρκεντένλερι Εφέντιμ αμάν αμάν. (Χτυπήστε χτυπήστε σκοτώστε, αυτούς που εγκαταλείπουν ότι αγαπούν)

Πηγή: www.kanellatou.gr