ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΥΡΙΩΝ ΙΙΙ

Ο συνδυασμός των διαφόρων τύπων τυριών παράγει περίπου 500 διαφορετικές ποικιλίες, έτσι όπως καταγράφονται και αναγνωρίζονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Γάλακτος. Περισσότεροι από 400 τύποι προσδιορίζονται από τους Walter και Hargrove, πάνω από 500 από τον Burkhalter (1981), και πάνω από 1.000 από τους Sandine και Elliker (1970).

Μεταγενέστερη προσπάθεια κατάταξης έκανε ο Kosikowski το 1997. Διαχώρισε τα τυριά χρησιμοποιώντας τις 4 κατηγορίες του J.G. Davis, δίνοντας όμως διαφορετικά όρια των ποσοστών υγρασίας για τη καθεμία.

Έτσι έχουμε: α) Μαλακά τυριά, με πολύ υψηλό ποσοστό υγρασίας (55 – 80 %) β) Ημίσκληρα τυριά, με υψηλή υγρασία (45 – 55 %), γ) Σκληρά τυριά, με μέση υγρασία (34 – 45 %) και δ) Πολύ Σκληρά τυριά, με χαμηλή υγρασία (31 – 34 %). Από τις προσπάθειες που έχουν γίνει για τον εξορθολογισμό της ταξινόμησης των τυριών – επικρατέστερο εμφανίζεται το σύστημα που προτάθηκε από τους Walter και Hargrove το 1972, το οποίο οδηγεί σε 18 τύπους – βάση τρόπου παραγωγής, οι οποίοι στη συνέχεια ομαδοποιούνται περαιτέρω με βάση την περιεκτικότητα και την υγρασία.

Σύμφωνα με αυτό το σύστημα κατάταξης, έχουμε: α) Πολύ Σκληρά τυριά: τα τυριά που ωριμάζουν με βακτήρια όπως τα Parmesan και Romano. β) Σκληρά τυριά: τα τυριά που ωριμάζουν με βακτήρια τα οποία μπορεί να σχηματίζουν στη μάζα του οπές, όπως τα Emmental και Gryere, είτε να μη σχηματίζουν, όπως τα Cheddar και Granular. γ) Ημιμαλακά τυριά: τα τυριά που ωριμάζουν κυρίως με βακτήρια όπως τα Brick και Munster ή με βακτήρια και μικροοργανισμούς που αναπτύσσονται στην επιφάνεια των τυριών όπως τα Limburger και Trappist. δ) Μαλακά τυριά: τα τυριά που ωριμάζουν όπως τα Bel Paese, Brie και Camembert και ε) αυτά που δεν ωριμάζουν όπως τα Cottage, Pot, Cream και Ricotta.

Πηγές: Kosikowski, Frank V. and Mistry, V.V. 1997. Cheese and Fermented Milk Foods, 3rd Edition, F.V. Kosikowski and Associates, Brooktondale, NY. Patrick F. Fox,Paul L. H. McSweeney,Timothy M. Cogan,Timothy P. Guinee – Cheese: Chemistry, Physics and Microbiology: Major Cheese Groups

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΥΡΙΩΝ ΙΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΥΡΙΩΝ ΙΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΥΡΙΩΝ ΙΙΙ