Βάρα-Βάρα (Άη Σάββας) – Μιστί, Καππαδοκία

Βάρα-Βάρα (Άη Σάββας)Δίπατος θρησκευτικός χορός από δύο ομάδες αντρών, όπου η μία στηρίζεται όρθια, πάνω στους ώμους της άλλης. Από το σύνδεσμο Ζαγορισίων.

Τραγουδά ο Μάνος Κουτσαγγελίδης.

Μουμλάρ γιανάρ γιαρασιν’ντέ. Αη Σάββα μπουτζάχ μπουτζάχ Μουμλάρ γιανάρ γοτζάχ γοτζάχ. Χαβλουσουν’ντά μπουγντάι μπιτέρ Γουππεσιν’ντέ μπιλμπίλ οτέρ Βάρα βάρα ολούρ Χατζί, Βαρμαγιαννάρ τσεκέρ ατζί. Γκϊεννέρ Χριστός’ούν τατζί. Γκελ, Εφέν’ντιμ , γκιοστέρ νουρί! Νουρί, νουρί, Χατζί νουρί. Χριστός’ούν ντογντουγού γερί.

Μεσ’ στην κοιλάδα του Άη Σάββα Ανάβουν τα κεριά στις πληγές του. Σε κάθε γωνιά του Άη Σάββα, Αγκαλιές ανάβουν τα κεριά του. Στην αυλή του φυτρώνει σιτάρι Και στον τρούλο του κελαηδάει το αηδόνι. Όποιος πάει γίνεται Χατζής Κι όποιος δεν πάει πικραίνεται πολύ. Όσοι πάνε φορούν το στέμμα του Χριστού. Έλα, Κύριέ μου, δείξε μου το Φως! Το Φως των προσκυνητών (βρίσκεται) Εκεί που γεννήθηκε ο Χριστός.

Ay Savva deresinde Mumlar yanar yarasinde. Ay Savva bucah bucah Mumlar yanar ğocah ğocah. Havlusuda buğday biter, ğubesinde bilbil öter. Vara vara olur Haci, Varmayannar çeker aci. Gienner Hristos un’ taci. Gel, Efendim, göster nuri! Nuri, nuri, Haci nuri! Hristos un’ doğduğu yeri. Πηγή misti.gr