Στο ηλεκτρονικό κατάστημα karamanlidika.gr, έχετε τη δυνατότητα πληρωμής της παραγγελίας σας με τους ακόλουθους τρόπους:

Πληρωμή στο Κα­τά­στη­μα

Πλη­ρω­μή με μετ­ρη­τά ή τραπεζική κάρτα, εντός 3 ημερών, κα­τά την πα­ρα­λα­βή των προϊόντων, στο κατάστημά μας.

  • «Τα Καραμανλίδικα του Φάνη» Ευριπίδου 41, Αθήνα, T.K. 105 54, τηλ. 210 3217 238 Δευτέρα – Σάββατο, 08:00 – 17:00

Πληρωμή σε Τράπεζα

Κάνετε την πληρωμή σας εντός 3 ημερών, στις συμ­βε­βλη­μέ­νες τρά­πε­ζες: Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς σε κα­τά­στη­μα, μέ­σω e-ban­king ή pho­ne / mo­bi­le ban­king. Οι πληρωμές μέσω τραπεζικού λογαριασμού, μπορούν να γίνουν στους παρακάτω λογαριασμούς:

  • Eurobank IBAN: GR 7102-6022-2000-0810-2005-99480
  • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος IBAN: GR 5601-1010-3000-0010-3004-50557
  • Alpha Bank IBAN: GR 3501-4010-5010-5002-3300-00350
  • Τράπεζα Πειραιώς IBAN: GR 5101-7202-3000-5023-1046-35499

Δικαιούχος: Δ. & Θ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ • Χρη­σι­μο­ποι­ή­στε τον Α­ριθ­μό Πα­ραγ­γε­λί­ας, ως αι­τι­ο­λο­γί­α κα­τά­θε­σης. • Για διατραπεζική πλη­ρω­μή, μέ­σω του συ­στή­μα­τος ΔΙΑΣ, ο Χρήσ­της ε­πι­βα­ρύ­νε­ται με τα έ­ξο­δα προ­μή­θει­ας.


Αντικαταβολή

Αποστολή της παραγγελίας στη διεύθυνσή σας και πλη­ρω­μή με μετ­ρη­τά ή κάρτα, κα­τά την πα­ρα­λα­βή των προϊόντων. Πληρώστε τον οδηγό της εταιρείας μας, με την παράδοση, στο χώρο σας.